Korrekta mått är värdefulla

Uppmätning

Om du funderar på att sälja din lägenhet, ditt hus eller någon annan typ av lokal i Stockholm kan det vara en god investering att göra en ordentlig uppmätning av bostadsytan innan du sätter dig ner tillsammans med en mäklare för att utarbeta ett försäljningsprospekt, eller själv skriver en annons.

Varje kvadratmeter dyrbar

Priserna per kvadratmeter för bostäder i Stockholm ligger skyhögt och varje kvadratmeter extra räknas för att få ett så högt försäljningspris som möjligt.  

Även om det är upp till en köpare att kontrollera att den angivna bostadsytan stämmer kan det vara jobbigt att få klagomål i efterhand eller att någon försöker pruta för att de inte tror att den angivna ytan stämmer. Om du ser till att ha ett mätbevis har du ett giltigt juridiskt dokument som intygar att den angivna boytan stämmer enligt de senaste reglerna för mätning av bostadsyta.

Diplomerad tjänsteleverantör

Vi är diplomerade areamätare enligt den senaste SIS-standarden (SS21054:2009) och hjälper bostadsägare i Stockholm att ta reda på den exakta storleken på boytan. Som man kan se från namnet på standarden kom den i bruk 2009. Det betyder att tidigare gjorda mätningar kanske inte stämmer eftersom vissa av reglerna har ändrats. Därför bör en ny mätning göras så att du kan intyga att ytan du anger verkligen stämmer överens med de nya kraven.

Det är också bra att veta att i många äldre bostäder har ingen ordentlig mätning av ytan alls gjorts. I vissa fall har man bara utgått ifrån hur stor del av tomtytan huset upptar, gjort grova uppskattningar eller mätt utifrån husets planritning, vilken inte alltid är skalenlig. 

En bra investering

Att anlita någon som känner till de nya reglerna i fullo är en bra investering. Det kostar bara några tusen för en normalstor lägenhet eller ett normalstort hus, men kan betala sig långt mycket mer än så om det visar sig att bostadsytan är större än din första uppskattning. Du som säljare kan begära ett högre pris och köpare som ser att ytan har mätts upp enligt de nya reglerna kan känna sig trygga och säkra på att de får vad de betalar för. 

Viktigt att känna till reglerna

Att mäta själv kan vara lite knepigt. Reglerna för vissa detaljer kan vara svåra att förstå och en privatperson har vanligen inte de verktyg som krävs för att verkligen få till de korrekta måtten. Exempelvis utskjutande fönsterbänkar, öppna spisar, kakelugnar och liknande skall räknas in i ytan, men deras form kan göra att det är svårt att avgöra hur mycket plats de egentligen tar upp. Även köksinredning skall räknas in som boyta och det kan vara svårt att själv uppskatta hur långt ett skåp som är sammanbyggt med en innervägg egentligen sträcker sig, eller för all del hur tjock väggen bakom är. Sånt hör nämligen också till detaljerna som avgör den totala ytan.

Dokumentation och garantier 

Dessutom får du om du själv mäter inget intyg – vilket som sagt kan användas som ett dokument bland köphandlingarna som en garanti på att boytan är korrekt angiven. Anlita oss för uppmätning av din boyta så ser vi till att du får rätt resultat och ett intyg som hjälper till att höja värdet på din bostad.